Jantokia

OHARRAK:

1.  Menu  bereziak  pediatreak  edo  espezialisteak  agintzen  dauzanean  baino  ez  dira  onartuko,
beti  be  alergiak,  kolesterola,  eta  halakoak  diranean.  Horretarako  osakidetzako  medikuaren
idatzia ekarri behar da zuzendaritzara.

2.  Egunen batean ikaslea ez bada jantokira etorriko, ohartarazi aurretiaz agenda bidez.

3.  Ikaslea  aste  bitan  jarraian  faltako  bada  jantokira,  idazkaritzara  deitu,  jagokon  beherapena
egiteko.

4.  Jantokiko arauak betetu egin behar dira.

5.  Ikaslea bere txanda barruan joan behar da jantokira eta beti sasoiz.